top of page
Sekolah Bersama-coloured-Horizontal.png

Selamat Datang ke Sumber Perpaduan,
sebuah inisiatif oleh Sekolah Bersama

Sumber Perpaduan adalah platform pembelajaran kendiri yang memberi guru akses kepada sumber yang diperlukan untuk mewujudkan bilik darjah berdasarkan prinsip kepelbagaian, keterangkuman dan ekuiti (DEI).

Untuk mengakses sumber ini, sila masukkan emel anda di bawah

Tentang Kami

Sekolah Bersama, Kolektif Pendidikan DEI dimulakan oleh Architects of Diversity (AOD) dengan tujuan untuk menjadi perintis sumber pedagogi dan kemahiran untuk membina persekitaran kelas sekolah di Malaysia berlandaskan prinsip keterangkuman, kepelbagaian dan kesaksamaan. Kami berhasrat untuk memperkasakan guru melalui latihan kemahiran dan sumber yang diperlukan supaya guru dapat mewujudkan persekitaran pendidikan yang lebih selamat dan inklusif untuk pelajar dari semua latar belakang.

bottom of page